Ervaringen en klachten

Heeft u een compliment, suggestie of klacht? Laat het ons weten.

Thuiszorg de Schakel is altijd benieuwd naar uw ervaringen van onze dienstverlening. Of het nu gaat om positieve ervaringen zijn, of verbeterpunten. Wij vernemen deze graag van u. Op die manier kunnen wij onze dienstverlening optimaliseren.

 

Ervaringen met Thuiszorg de Schakel

U kunt uw ervaringen naar ons schrijven via post of per e-mail.
De Schakel Huishoudelijke Hulp
Dr. Anton Philipsstraat 32-S
7903 AM Hoogeveen
info@thuiszorgdeschakel.nl

 

Klachten

De medewerkers van De Schakel zetten zich allen in om de beste zorg te bieden. Toch is het mogelijk dat cliënten niet tevreden zijn over de door ons geboden zorg. Zo kan iemand  bijvoorbeeld een klacht hebben over de manier waarop een medewerker met hem of haar omgaat. Of waren er van tevoren andere verwachtingen over de zorg en is het vervolgens heel anders gelopen. We raden onze cliënten aan daar niet mee rond te blijven lopen maar hun klachten te melden. Hieronder informeren we graag over hoe dat kan.

Wij maken onderscheid tussen: klachtopvang en klachtbemiddeling/behandeling door een klachtenfunctionaris of de klachtencommissie.

Klachtopvang
U meldt en bespreekt de klacht met de medewerker op wie de klacht betrekking heeft of zijn/haar leidinggevende. Voor uzelf kan het goed zijn hierbij het volgende in gedachten te houden:

  • reageer zo snel mogelijk;
  • wanneer het iets is dat niet snel kan worden afgedaan: vraag een gesprek aan; probeer eventueel al van te voren de klacht kort en krachtig op papier te zetten en aan ons te overhandigen;
  • probeer te bedenken wat u met het gesprek wilt bereiken;
  • u kunt altijd iemand meenemen ter ondersteuning.

Door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren komen we hopelijk snel tot een oplossing.

Klachtbemiddeling/behandeling door de interne klachtenfunctionaris
Heeft de klachtopvang uw onvrede niet weg genomen of wilt u rechtstreeks (zonder klachtopvang) een klacht indienen? In dat geval kunt u uw klacht telefonisch of schriftelijk indienen bij de interne klachtenfunctionaris van De Schakel.

De klachtenfunctionaris kan op een laagdrempelige en informele wijze bemiddelen in uw klacht.

De interne klachtenfunctionaris is bereikbaar via onderstaande gegevens:
Evelyn Tuller
Email: evelyn@thuiszorgdeschakel.nl
Tel. 0513-443848

Klachtbemiddeling/behandeling door de interne klachtenfunctionaris
Komt u er met behulp van de interne klachtenfunctionaris niet uit? In dat geval kunt u uw klacht telefonisch of schriftelijk indienen bij de externe klachtenfunctionaris van De Schakel.

De externe klachtenfunctionaris is bereikbaar via onderstaande gegevens:

CBKZ t.a.v. Klachtenfunctionaris Zorggroep De Schakel
Tel. 0183-682829
E-mail: klachten@cbkz.nl
Antwoordnummer 570
4200 WB te Gorinchem

Klachtbehandeling door de klachtencommissie
Het is mogelijk dat u een complexe klacht heeft. De klachtenfunctionaris van De Schakel kan in dat geval besluiten dat u uw klacht kunt indienen bij de klachtencommissie. Centraal Bureau voor Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ) te Gorinchem verzorgt de klachtencommissie. De klachtencommissie is bereikbaar via onderstaande gegevens:

CBKZ t.a.v. Klachtencommissie Zorggroep De Schakel
Tel. 0183-682829
E-mail: klachten@cbkz.nl
Antwoordnummer 570
4200 WB te Gorinchem

Geheimhouding
Zowel voor de klachtencommissie als alle anderen die zijn betrokken bij uw klacht, is geheimhouding verplicht.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan de behandeling van de klacht door de klachtenfunctionaris en klachtencommissie. Wel is het zo dat de (eventuele) kosten van door uzelf ingeschakelde bijstand en advies voor uw eigen rekening zijn.

 

Wilt u meer weten?
Deze informatie geeft een antwoord op de belangrijkste vragen over uw klachtmogelijkheden. Voor een uitgebreid antwoord verwijzen wij naar het door ons gehanteerde klachtenreglement. Dit reglement kunt u kosteloos bij ons opvragen.

Benieuwd wat De Schakel Huishoudelijke Hulp voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Meer weten? Neem contact met ons op.