Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon De Schakel

Judith Kolk is aangesteld als extern vertrouwenspersoon voor De Schakel Huishoudelijke Hulp. Een extern vertrouwenspersoon wil zeggen dat Judith geen werknemer is van De Schakel Huishoudelijke Hulp. Zij is ervoor om zorgvragers en medewerkers te ondersteunen in vertrouwelijke zaken wanneer dit nodig is.

Wanneer maakt iemand gebruik van de vertrouwenspersoon?

Meestal kun je voor zaken die je dwars zitten bij je hulp, WMO coördinator of de directie terecht. Maar als je daarin vastloopt en echt niet meer weet waar je binnen De Schakel Huishoudelijke Hulp met je verhaal terecht kunt, dan kan je gebruik maken van een externe vertrouwenspersoon. Als vertrouwenspersoon ben ik bereikbaar voor iedere zorgvrager/cliënt en
medewerker binnen De Schakel Huishoudelijke Hulp. Ik ben er voor de eerste opvang van medewerkers en zorgvragers die te maken krijgen met ongewenste situaties waarin ze vastlopen. Daarbij ondersteun en begeleid ik de vrager in het zoeken naar mogelijke oplossingen en geef informatie en advies. De vrager bepaalt uiteindelijk zelf welke stappen hij of zij neemt om de situatie te veranderen. En alles blijft vertrouwelijk!
Voorbeelden van zaken die je met de vertrouwenspersoon kunt bespreken:

* Pesten
* Agressie/geweld
* Discriminatie
* Intimidatie/seksuele intimidatie
* Machtsmisbruik
* Onheuse bejegening (integriteit)
* Belaging/stalking
* Problemen waarin je verzeild bent geraakt (klem zitten)

 

Voorbeelden van zaken die niet van toepassing zijn voor het raadplegen van de vertrouwenspersoon

* Materiële zaken
* Onvrede over betalingen of facturen
* Problemen met bv. computer of slecht werkend internet

 

Hoe gaat een vertrouwenspersoon te werk:

* Het bieden van een luisterend oor, de melder kan zijn/haar verhaal bij me kwijt
* Samen inventariseren en formuleren van het probleem.
* Adviseren van mogelijke vervolgstappen om te komen tot een passende oplossing
* Begeleiding en ondersteuning bij het indienen van een officiële klacht bij de (interne of externe) klachtencommissie
* Mogelijke doorverwijzing naar andere hulpverlening
* Nazorg

Als vertrouwenspersoon neem ik het probleem niet van je over, maar help je in het vinden van de juiste weg. Daarnaast heb ik een signalerende en adviserende rol naar de organisatie toe. Alles blijft vertrouwelijk, tenzij het gaat om zware strafbare feiten of zaken waarmee ik als vertrouwenspersoon in gewetensnood kan komen. Je kunt contact met mij opnemen via het tel.nr. 06-44888995 of via judithkolk65@gmail.com. Wanneer je belt of mailt neem ik z.s.m. contact met je op.

www.lvvv.nl

 

Benieuwd wat De Schakel Huishoudelijke Hulp voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Meer weten? Neem contact met ons op.